Kooperatif Genel Kurulları Ertelemesi

04 Mayıs 2020

Koronovirüs (Covid-19) Salgını nedeniyle Kooperatif Genel Kurulları 31.07.2020 tarihine Kadar ertelendi.


 

ENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

17 Nisan 2020 Tarihli ve 31102 Sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazetenin (Süre uzatımı, Toplantı Erteleme ve uzaktan çalışma) ile ilgili 2. maddesinin (d ) fıkrası uyarınca Kooperatif Genel Kurulları Ertelenmiştir.


d) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, ilgili Bakan tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.