Koop-Des Programı Toplantısı

24 Temmuz 2020
KOOP-DES Programı ile kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir.
 
KOOP-DES kapsamında,ilk uygulama olarak Programa, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecektir. 
Başvurular 15 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Ticaret İl Müdürlüklerine yapılacaktır. Bu hususta, İlimizde çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatifleri bilgilendirmek amacıyla Ticaret Uzmanımız, İl Müdürümüz, Valilik Proje Ofisi Uzmanı ve Ticaret Odası Kadın Girişimciler Grubu Başkanının katılımıyla Müdürlüğümüz toplantı salonunda bir toplantı düzenlenmiştir.