HFA Denetimleri Devam Ediyor.

31 Mayıs 2020

Ramazan Ayı boyunca Haksız Fiyat Artışı denetimlerimiz devam etmiş olup Ramazan ayı sonrasında da sürdürülmektedir. Tedbirler kapsamında; 
- Süresiz kapatılan işyerlerinin kapalı olup olmadığı,
- Çalışma saatleri yeniden düzenlenen işyerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edilip edilmediği,
- Sosyal mesafeyi temin amacıyla semt pazarları, marketler ve vatandaşlarımızın toplu bulunabildiği alanlar (park, cadde, sokak vb.) anılan tedbirlere uyulup uyulmadığı,
hususlarında etkin ve sürekli şekilde denetimlerimiz devam etmektedir.