Esnafa Gelir Kaybı ve Kira Desteği Başvuruları Hakkında Basın Bülteni

05 Mart 2021

 
DUYURU
Esnafa Gelir Kaybı ve Kira Desteği Başvuruları Hakkında Basın Bülteni                Esnaf ve Sanatkârlarımız ile Gerçek Kişi Tacirlerimizi, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla 22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1.000 Türk Lirası “Gelir Kaybı Desteği” ile ilimizde aylık 750 Türk Lirası “Kira Desteği” için başvurular 31.03.2021 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda alınmaya devam edilecektir.
Bahse konu desteklerden;
     •   14.12.2020 tarihinden önce vergi mükellefiyetini tesis ettirenler,
     •   Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar,
     •   Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,
     •   Kira desteği için işyeri kira olanlar,
     •  Faal olan ve işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutanlardan “esas faaliyet konusu” Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen NACE kodları arasında yer alan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler faydalanabilmektedir.
         İlimizde, başvuru şartlarını taşımasına rağmen  (1394)  esnaf ve sanatkâr ile gerçek kişi tacirin “Gelir Kaybı Desteği” ile “Kira Desteği” için başvuru yapmadıkları tespit edilmiştir.
Kira desteği sürecinde;
         İlimizde kira desteğine başvuruda bulunan kişilerin işlemleri devam etmektedir.  Kira desteği için gerekli evraklar;  işyerine ait imzalı kira sözleşmesi ve 2020 yılı içerisinde kira ödemesinin yapıldığını gösterir banka dekontu olarak belirlenmiştir. E-Devlet kapısından yapılan başvuru esnasında söz konusu evrakların sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
         Kira Desteği başvuruları Ticaret İl Müdürlüğü personelince, Bakanlığımızca belirlenen kurallar çerçevesinde değerlendirilecektir.
         Başvuruları olumlu neticelenen esnaf ve sanatlarımız ile gerçek kişi tacirlere destek ödemeleri 3 ay süreyle kendilerine ait banka hesap numaralarına (IBAN) yapılacaktır.
         Başvuru şartlarını taşıyan tüm esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimizin, Gelir Kaybı Desteği ve Kira Desteği için e-devlet üzerinden başvuru yapmaları, e-devlete erişim imkânı olmayan esnafımızın bağlı bulundukları Esnaf Odasına veya kendi Serbest Muhasebecisine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
         Detaylı bilgi için,  Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat edilebilir.
        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.